Termolýzní zpracování odpadu v energie je budoucností současnosti

ČR využívá pouze 11% odpadů k energetickému zpracování ve světlo, elektřinu a teplo, k tomu recyklovaný odpad. Nový zákon o odpadech bude omezovat skládkování, zahrabávání odpadu do země na úkor ekologického zpracování a spalování.
Skládky jsou časovou bombou, sanace ekologických havárií a následné prevence jsou velmi drahé. Na základě zdrojů Ministerstva životního prostředí je u nás 180 skládek, a jen za rok 2015 jsme vyprodukovali 37 milionů tun komunálního odpadu. Z toho se pouze jedenáct procent odpadu se energeticky využilo, což je hluboko pod průměrem Evropy (30% odpadu se přeměňuje na využitelnou energii). Pravděpodobně kolem roku 2024 by měl platt úplný zákaz skládkování. Motivace bude v postupném zdražování poplatku za skládkování. Postupně dojde k modernizacím metropolitních a oblastních spaloven a ke stavbám nových s cílem výrazného navýšení podílů recyklace. Přesto budou chybět kapacity hromadného spalování. Cesta recyklace a energetického využívání odpadu bude podpořena i lokálním způsoby na úrovní obcí a podniků v podobě pyrolytického spalování, termolýzní zpracování druhotných materiálů organického původu jako

komunální a průmyslový odpad (separovaný),
bio odpad, štěpka, tráva,
menší nebo středně toxický odpad (nemocnični odpad),
plastový odpad,
masokostní moučka,
odpadní pryž, důlní pásy, gumové produkty a opotřebované pneumatiky, čistírenské kaly a různé druhy výkalů,
ostatní druhy materiálu organickéno druhu






    Všechna pole jsou povinná.

    Podmínky užití a Ochrana osobních informací