ON-LINE MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ ENERGIÍ

Přínosy

Co není měřitelné, není řiditelné.
Znejte skutečnou spotřebu elektřiny, plynu, tepla, vody, páry.
Snižte celkovou energetickou náročnost.
Ušetřete na provozních nákladech desítky procent.
Nespotřebovávejte energii, když ji nepotřebujete.
Existuje vysoký potenciál úspor.
Odhalte příčiny energetických ztrát.
Minimalizujte podvody, neoprávněné odběry.

Popis

Globální přehled nad spotřebou v reálném čase.
Praktické způsoby odhalení energetických ztrát, úniků vody nebo závady na topné soustavě.
On-line vyhodnocování nákladů za energie a média.
Zálohy na energie a média odpovídající skutečné spotřebě.
Ovládání a regulace přes vzdálený přístup.
Systémové a funkční řešení úspor.
Možnost okamžitě reagovat na odchylky, poruchy a havárie.
Okamžité dopady úsporných opatření.
Pozitivní ovlivnění interních směrnic a norem jakosti.
Stimulace změny návyků využitelnosti energií.
Garance rychlé návratnosti investice.

Vybrané Reference

KOMTERM
FORUM NOVÁ KAROLINA Ostrava
Vězeňská služba ČR
Obchodní a zábavní centrum FORUM Liberec
Pivovar Ferdinand
Městská část Praha 16

Řešení a technologie

Vnitřní firemní procesy, jejichž energetická náročnost významně stoupá, nelze efektivně optimalizovat bez profesionálního nástroje energetického managementu a informačního systému.

Minimalizace podvodů, neoprávněných odběrů.
Jedinečný on-line systém měření a vyhodnocování nákladů za elektřinu, plyn, teplo, vodu, páru.
Monitoring spotřeby energií, jejich zdrojů.
Objektivní dělení energetických nákladů na jednotlivá nákladová střediska a odběratele.
Nastavení služeb a ukazatelů měrných spotřeb na jednotlivé typy zařízení.
Průběžné automatické dálkové odečítání vodoměrů, plynoměrů, elektroměrů, kalorimetrů a dalších měřičů a čidel s centrálním zpracováním.
Sledování a vyhodnocování plnění nastavených výkonnostních ukazatelů včetně zavádění opravných opatřen.
Nezávislé na typu a výrobci měřiče spotřeby.
Flexibilní nastavení principů rozpočítání nákladů podle konkrétních požadavků v souladu s platnými zákony, vyhláškami a doporučeními.
Integrace s informačními službami a ekonomickými systémy.
Možnost doplnění dalších čidel jako detekce pohybu, požární hlásiče.

Funkce systému

průběžné vyhodnocování finančních nákladů na dodávky energií,
informační přehledy spotřeby vody, plynu a energií v reálném čase v grafickém zpracová,
plánování nákladů na vodu a energie v různých časových jednotkách,
průběžné porovnávání skutečné spotřeby s plánem, či s energetickými standardy,
automatické hlášení překročení nastavených limitů,
pravidelné reporty nadlimitních a podlimitních stavů.


ENIQA SLUŽBY


Měření a řízení energií

Nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebujete

ÚSPORA 30%

Šetříme jak peníze, tak přírodu. Pohlídáme náklady. Zjistíme, při jakých činnostech odebíráme nejvíce energie. Odhalíme ztráty a pokusy o podvody, nedovolené odběry

ÚSPORA VODY

Snižte spotřebu a zároveň výdaje za vodu

ÚSPORA 70%

Změříme a najdeme úspory. Navrhneme a zrealizujeme změny. Naučíme efektivnímu čerpání zdrojů vody…

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE A AUDITY

Snižte spotřebu. Zvyšte efektivnost využití energií. Minimalizujte vysoké náklady

ÚSPORA 25%

Zrealizujeme změny. Najdeme úspory bez omezení pracovních podmínek a komfortu. Ochráníme přírodu. Ušetřené peníze uvolníme pro další rozvoj

Úspora elektřiny, tepla a plynu

Minimalizujte vysoké náklady za elektřinu a plyn na vytápění a ohřev

ÚSPORA 40%

Snížíme spotřebu energie na výrobu tepla a vytápění bez omezení uživatelského komfortu a pracovních podmínek…

INTELIGENTNÍ OSVĚTLENÍ

Sviťte s jasem účinněji, zdravě, a taky megalevně

ÚSPORA 60%

Řídíme a regulujeme osvětlení. Zajišťujeme světelnou hygienu vnitřního i vnějšího prostoru. Neplýtváme časem na údržbu. Ušetřené peníze dáme do rozvoje podnikání, nebo domácnosti

AUKCE A SDRUŽENÉ NÁKUPY ENERGIÍ

Neplaťte zbytečně vysoké náklady na energii, 80% subjektů platí více než by muselo, 25% má nevýhodně nastavenou sazbu

ÚSPORA 30%

Změníme dodavatele elektřiny nebo plynu jednodušeji, než mobilního operátora

Regulace energetické náročnosti technologií, IT a zařízení

Šestina veškerých zařízení je energeticky zbytečnými

ÚSPORA 35%

Ušetříme energii, snížíme náklady, využijeme zařízení bezpečněji a spravujeme jejich výkon, podporujeme produktivitu uživatelů

Řiďte si své energie i s náklady.


    Všechna pole jsou povinná.

    Podmínky užití a Ochrana osobních informací