Pitná voda bude stále zdražovat. Jak šetřit na odběrech?

Během následujících pěti roků stoupne cena pitné vody z veřejných vodovodů vlivem zvýšení poplatků za odběr podzemních vod přibližně o 7% při 50 % vody z podzemních zdrojů a 50 % z povrchových. V případě lokalit, které jsou plně závislé na vodě podzemní, dojde ke zvýšení ceny cca o 14%.


Pro společnosti odebírající vodu nad limit zpoplatnění, který mimochodem novela vodního zákona navrhuje snížit, bude nárůst značně citelnější. Průmysl využívající podzemní vody často disponuje vlastními vrty či studnami v blízkosti provozních objektů. Náklady jsou tak nižší díky levnější dopravě vody než u veřejných vodovodů. Zde se tak očekává nárůst v poměru k celkovým nákladům v řádu několika desítek procent.
Jedním z opatření, jak s s tím vyrovnat je regulace odběrů a úspora spotřeby vody. Spoříce vody, perlátory, to už zná každý. Ale víte, co je to eVODNÍK?


    Všechna pole jsou povinná.

    Podmínky užití a Ochrana osobních informací