ENIQA PROFIL

ENIQA je nezávislý specialista a osobní realizátor úspor energií a energetických změn. Formujeme energetickou inteligenci uživatele.

Sdělení trhu ENIQA

Společnost ENIQA s.r.o. byla založena z důvodu poskytovat komplexní nadstandardně kvalitní služby v oblasti realizace úspor energií, energetické optimalizace a poradenství pro společnosti i domácnosti. ENIQA není alternativním dodavatelem a poskytovatelem energií.

Nezávislý znamená, že stojíme v oblasti energií mezi dvěma stranami. Stranou nabídky, kterou tvoří dodavatelé energií, výrobci technologií a stranou poptávky představovanou zákazníky, našimi klienty se svými představami, cíli a potřebami.

Z pohledu poptávky posuzujeme současný stav zdrojů energií, využitelnosti technologií, energetických aktiv včetně vymezení rizik, ztrát. Následně klientům pomáháme definovat úsporná opatření, garantujeme realizace změn v podobě nejrentabilnějšího řešení.
Naší nejdůležitější rolí je být efektivním průvodcem na cestě k energetické nezávislosti, ušetřit energie a peníze.

Parametr nezávislosti však musí být vyvážený parametrem kvality a garance. Našimi partnery jsou špičkoví výrobci technologií, dodavatelé služeb na úrovni technické, obchodní, poradenské, expertní i právní, kteří mají významný vliv na snížení spotřeby všech energií a jejich zdrojů.

TRH versus ENIQA

Snížení nákladů úsporou energií
Dlouhodobá řešení s ochranou TCO
Hygiena pracovního prostředí, ochrana přírody a zdraví
Nezávislost – svoboda volby
Nepřehledná nabídka a množství dodavatelů
Chaos, obtížně detekovatelná kvalita
Nekalé a klamavé praktiky
Společenská a právní (ne)přijatelnost
Mediální a informační šumy
Změna chování

ENIQA versus TRH

Energetická osvěta, učitel trhu
Štít před dodavateli
Dohled, znalost legislativy
Odborné poradenství
Dlouholeté praktické zkušenosti
Síť partnerů, certifikovaní poradci
Vzdělávání a energetická gramotnost
Sekundární služby – informační, technologické, servisní
Garance  rychlé návratnosti vložených investic

Mise a vize ENIQA

Hlavním záměrem je dodávat hodnotu změnou chování „úspora změnou návyků“, vhodných technologií „úspora pomocí řešení“, změnou poskytovatele „úspora levnou a seriozní nabídkou“ = komplexností nezávislých služeb.

Naše mise

zefektivnění čerpání podnikových a energetických zdrojů,
využití úspor na investice do podnikatelských záměrů i k naplňování vlastních cílů,
definování trendů a směrů konceptu energetických úspor a optimalizací s posláním

  • dát práci a motivaci lidem,
  • ušetřit uživateli peníze a zvednout jejich spokojenost,
  • generovat majitelům zisk,

vytváření hodnot budováním energetické inteligence,

  • ve firemním prostředí s důrazem na schopnost pružněji a trvale reagovat na dynamiku ekonomiky, posilovat pozici na trhu, uspokojovat statky,
  • v domácnosti uspořit náklady a zvyšovat životní úroveň obyvatel řešením skutečných potřeb.

Naším posláním je dělit se o zkušenosti, přinést okamžité energetické efekty, tzv. energy quick wins, i dlouhodobé energetické přínosy.

Naše vize

Být katalyzátorem trhu a hybnou silou v oblasti ŘÍZENÍ A ÚSPOR ENERGIÍ, ENERGETICKÉ INTELIGENCE A GRAMOTNOSTI.
Našim klientům pomáháme zásadním způsobem posunovat se dopředu, úspěšně plnit jejich poslání a cíle. Velký důraz klademe na dlouhodobé partnerství a komplexní přístup k řešení požadavků zákazníka tak, abychom vždy přinesli přidanou hodnotu s vyčíslitelnými úsporami, které odpovídají investovaným prostředkům.
„Co není možné měřit, není možné ani řídit.“
Přebíráme spoluodpovědnost za klienty. Úspěchy našich klientů jsou i našimi úspěchy!

ENIQA ve zkratce

ENIQA konzultační, poradenské, analytické a realizační služby
Při posuzování aktiv, vymezování rizik, návrhu řešení, řízení, měření a při nápravných opatřeních s cílem snižování energetických nákladů, maximalizace využitelnosti energií při naplňování firemních cílů včetně zlepšování celkových výsledků propojujeme inovativní moderní metody řízení, partnerský přístup a praxi s best-practice zkušenostmi „českých“ lidí  ENIQA na manažerských pozicích u významných mezinárodních společností jako KPMG, Infinity, DHL, GIGA, apod. Základem jsou referenční zkušenosti z realizovaných projektů a praktické kompetence oborového zaměření.


    Všechna pole jsou povinná.

    Podmínky užití a Ochrana osobních informací