KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE A AUDITY

Přínosy

Kompenzujte každým rokem se zvyšující ceny energií systémovou kontrolou.
Co není měřitelné, není řiditelné.
Poznejte skutečnou spotřebu plynu, vody, tepla, elektřiny.
Najděte rezervy a odstraňte plýtvání.
Využívejte komplexní možnosti špičkových technologií s rychlou návratností.
Vysoký potenciál úspor energií i financí.
Snižte celkovou energetickou náročnost.
Zvyšujte výkonnost a bezpečnost zajištěním optimální pracovní hygieny a podmínek.
Plaťte pouze za to, co skutečně potřebujete a spotřebujete.

Popis

Komplexní analýza současné spotřeby, vyčíslení a funkční řešení úspor.
Garance rychlé návratnosti investice pro všechny energie.
Celkové snížení režijních nákladů, okamžité dopady úsporných opatření.
Globální systémový a funkční přehled nad spotřebou.
Optimální modely energetických politik.
Možnost okamžitě reagovat na odchylky, poruchy a havárie.
Revize technologií, zařízení – energetické štítky.
Stimulace změny chování využitelnosti energií.
Profinancování dodávky řešení formou platby z úspor.

Tímto vše nekončí. Sledujeme energetické trendy, vývoj a možnosti dalších úspor včetně nových technologií.

Vybrané reference

Kaufland
Univerzita Karlova v Praze
VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA
CČM Centrum Černý Most Praha
Plzeňský Prazdroj
UNITED BAKERIES
Medicon
Kraft Foods ČR
Městská část Praha 16

Řešení a technologie

Komplexní využití dílčích komponent technologií, postupů a řešení z jednotlivých dílčích ENIQA služeb.

Analytický rozbor stávající situace.
Energetické audity a posudky.
Průkazy energetické náročnosti budov (PENB).
Systémy managementu hospodaření s energií / ISO 50001
Aukce a sdružené nákupy energií.
Inteligentní osvětlení.
On-line měření a řízení energií.
Úspora spotřeby vody.
Úspora elektřiny, tepla a plynu.
Regulace energetické náročnosti technologií, IT a zařízení.

Postup realizace

Legislativa v oblasti energetiky a veškerých energií.
Poradenství alternativních a obnovitelných zdrojů.
Analytický rozbor stávající situace u zákazníka.
Návrh řešení s návratností investice.
Analýza trhu, dodavatelů a vhodnosti nabídek.
Realizace komplexní zakázky.
Školení energetické gramotnosti, využívání a zacházení s energiemi.
Doplnění interních směrnic v rámci doporučeného návrhu chování pracovníků a nastavení technologie.
Služby servisní.


DALŠÍ SLUŽBY


Měření a řízení energií

Nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebujete

ÚSPORA 30%

Šetříme jak peníze, tak přírodu. Pohlídáme náklady. Zjistíme, při jakých činnostech odebíráme nejvíce energie. Odhalíme ztráty a pokusy o podvody, nedovolené odběry

ÚSPORA VODY

Snižte spotřebu a zároveň výdaje za vodu

ÚSPORA 70%

Změříme a najdeme úspory. Navrhneme a zrealizujeme změny. Naučíme efektivnímu čerpání zdrojů vody…

Úspora elektřiny, tepla a plynu

Minimalizujte vysoké náklady za elektřinu a plyn na vytápění a ohřev

ÚSPORA 40%

Snížíme spotřebu energie na výrobu tepla a vytápění bez omezení uživatelského komfortu a pracovních podmínek…

INTELIGENTNÍ OSVĚTLENÍ

Sviťte s jasem účinněji, zdravě, a taky megalevně

ÚSPORA 60%

Řídíme a regulujeme osvětlení. Zajišťujeme světelnou hygienu vnitřního i vnějšího prostoru. Neplýtváme časem na údržbu. Ušetřené peníze dáme do rozvoje podnikání, nebo domácnosti

AUKCE A SDRUŽENÉ NÁKUPY ENERGIÍ

Neplaťte zbytečně vysoké náklady na energii, 80% subjektů platí více než by muselo, 25% má nevýhodně nastavenou sazbu

ÚSPORA 30%

Změníme dodavatele elektřiny nebo plynu jednodušeji, než mobilního operátora

Regulace energetické náročnosti technologií, IT a zařízení

Šestina veškerých zařízení je energeticky zbytečnými

ÚSPORA 35%

Ušetříme energii, snížíme náklady, využijeme zařízení bezpečněji a spravujeme jejich výkon, podporujeme produktivitu uživatelů

Chcete řešit úspory energií komplexně?


    Všechna pole jsou povinná.

    Podmínky užití a Ochrana osobních informací