ÚSPORA SPOTŘEBY VODY

Přínosy

Každým rokem rostou nejvíce a nejrychleji náklady právě za vodu.
Najděte a odstraňte rezervy skutečné spotřeby na požadovanou potřebu.
Odhalte úniky vody, nevíte o nich, přesto platíte.
Prevence je vždy levnější než odstraňování škod a vysokých plateb.
Pitná voda není vždy nutná, poznejte využitelnou hodnotu užitkové vody.
Existuje řešení při zachování stávajícího komfortu spotřeby vody.
Omezte spotřebu vody efektivním užíváním.

Popis

On-line aktuální stav čerpání vody kdykoliv.
Systémové a funkční řešení úspor vody až o 70%.
Globální přehled nad spotřebou vody.
Prevence ztrát a poruch, odhalování havárií a úniků.
Ochrana majetku, nemovitostí před zničením nebo poškozením.
Mocný nástroj úsporných opatření a změn návyků.
Pozitivní ovlivnění interních směrnic a předpisů.
Celkové snížení režijních nákladů a finančních výdajů za vodné/stočné.
Garance rychlé návratnosti investice.

Vybrané Reference

Kaufland
Univerzita Karlova v Praze
VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA
CČM Centrum Černý Most Praha
Plzeňský Prazdroj
UNITED BAKERIES
Medicon
Kraft Foods ČR
hotely, sportovní haly, městské a obecní úřady, vysoké a jiné školy, nemocnice, a další

Řešení a technologie

Unikátní on-line systém měření a vyhodnocování nákladů za vodu a další energie.
Spořiče vody a perlátory.
Likvidace vodního kamene se snížením spojité spotřeby elektřiny a ochrany spotřebičů.
Samočinný bezpečnostní uzávěr vody jako prevence proti únikům, haváriím a následným škodám na majetku.
Snímače hladiny.
Zabezpečení proti odcizení spořičů vody Antivadal.
Ochrana před povodněmi.
Řešení využití tzv. šedé vody, dešťové či splaškov.
Řešení tzv. Mytí bez vody.

Postup realizace

Legislativa v oblasti vodních zdrojů.
Analytický rozbor stávající situace u zákazníka.
Návrh řešení s návratností investice.
Analýza trhu, dodavatelů a vhodnosti nabídek.
Realizace zakázky.
Školení energetické gramotnosti, využívání a zacházení s energiemi.
Doplnění interních směrnic v rámci doporučeného návrhu chování pracovníků a nastavení technologie.
Služby servisní.


DALŠÍ SLUŽBY


Měření a řízení energií

Nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebujete

ÚSPORA 30%

Šetříme jak peníze, tak přírodu. Pohlídáme náklady. Zjistíme, při jakých činnostech odebíráme nejvíce energie. Odhalíme ztráty a pokusy o podvody, nedovolené odběry

KOMPLEXNÍ ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE A AUDITY

Snižte spotřebu. Zvyšte efektivnost využití energií. Minimalizujte vysoké náklady

ÚSPORA 25%

Zrealizujeme změny. Najdeme úspory bez omezení pracovních podmínek a komfortu. Ochráníme přírodu. Ušetřené peníze uvolníme pro další rozvoj

Úspora elektřiny, tepla a plynu

Minimalizujte vysoké náklady za elektřinu a plyn na vytápění a ohřev

ÚSPORA 40%

Snížíme spotřebu energie na výrobu tepla a vytápění bez omezení uživatelského komfortu a pracovních podmínek…

INTELIGENTNÍ OSVĚTLENÍ

Sviťte s jasem účinněji, zdravě, a taky megalevně

ÚSPORA 60%

Řídíme a regulujeme osvětlení. Zajišťujeme světelnou hygienu vnitřního i vnějšího prostoru. Neplýtváme časem na údržbu. Ušetřené peníze dáme do rozvoje podnikání, nebo domácnosti

AUKCE A SDRUŽENÉ NÁKUPY ENERGIÍ

Neplaťte zbytečně vysoké náklady na energii, 80% subjektů platí více než by muselo, 25% má nevýhodně nastavenou sazbu

ÚSPORA 30%

Změníme dodavatele elektřiny nebo plynu jednodušeji, než mobilního operátora

Regulace energetické náročnosti technologií, IT a zařízení

Šestina veškerých zařízení je energeticky zbytečnými

ÚSPORA 35%

Ušetříme energii, snížíme náklady, využijeme zařízení bezpečněji a spravujeme jejich výkon, podporujeme produktivitu uživatelů

Polemizujete, kde najdete úspory?


    Všechna pole jsou povinná.

    Podmínky užití a Ochrana osobních informací